FANDOM


Veïnat de Roma

El veïnat de Roma

L’antic Veïnat de Roma és a uns 300 m. al sud-oest del nucli de Llofriu, dins del sector de Roma i Les Gavarres, pel que voreja anomenat Camí, una mica elevat, el curs sinuós de la riera de Llofriu.

L’anomentat Mas de Roma és una casa de dues plantes i tres crugies que tenia bona part del teulat enfonsat. A la façana, amb obertures de marc de pedra i ampits motllurats a les finestres. A la llinda de la porta situada a l’eix central, hi ha gravat l’any 1736. L’edifici és el fruit d’afegitons i refeccions; s’evidencia en les unions de les crugies laterals amb el cos central que és una mica més llarg que la resta, ja que sobresurt per ponent. En el mur del nord es pot observar preexistències de la casa més antiga que hom aprofità en bastir l’actual: un fragment de mur amb una petita finestra. La recent restauració l'ha desfigurat completament.

Davant del mas hi ha un petit casalot o masoveria, que ha estat força modificat. És l’únic edifici del lloc encara habitat. A poca distància vers llevant, al llarg del camí hi has unes ruïnes de certa extensió que corresponen a un agrupament de tres o quatre casalots de dimensions molt reduïdes tots ells. Eren edificis de dues plantes; la superior ara és molt destruïda, entre mitgeres o bé amb estres passaos entre ells.
Mas d'en Pi

Mas d'en Pi, és un mas que forma part d'aquest veïnat

Els accessos als diferents nivell es resolien per mitjà d’escales. El grup de cases tenia tot un seguit de terrasses sobre voltes al llarg del costat de migdia. A l’interior, amb compartiments molt petits, es conserven algunes voltes de pedra i altres elements, com forns de coure pla. Les petites obertures tenen marcs de pedra o rajol. La construcció és feta a base de pedruscall i morter, amb molts fragments de terrissa barrejats.

Una mica separada d’aquest conjunt hi ha només un altre petit casalot, potser una borda, també ruïnós. Aquests edificis limiten per llevant amb el petit rec o torrent de Roma que baixa vers la riera, el qual en aquest tram té les marges protegits amb altres parets de contenció, de pedruscall i morter.

Són d’interés les hortes situades a l’altre costat del camí, vora el marge esquerre de la riera, pel conjunt d’elements construïts: tanques, escales, safareig, pous etc., i també la vegetació de tot l’entorn. Camí amunt, ja força separat del veïnat, hi ha el gran mas conegut ara com Mas d'en Pi, que ha estat restaurat com a segona residència, és de tres plantes, dels segles XVII- XIX.

Plà Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni HistòricEdit

Aquest conjunt arquitectònic forma part d'aquest Plà. Les referències corresponents a aquest sector son:

Enllaços externsEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori