FANDOM


PEPIPHP Aquest artícle forma part del * Plà Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric Ref.139


El Pont, Molí i Font d'en Busqueta és conjunt format per l'antic pont d'en Busqueta, sobre la riera de Llofriu, el Molí d'en Busqueta, al costat del qual hi havia la font. El pont és d'un sol arc, la volta conserva empremtes l'encanyissat. A la llinda de la porta d'entrada del Molí hi ha gravat l'any 1748 i el dibuix d'un pou. Per accedir a aquest conjunt arquitectònic cal fer-ho desde la carretera C-66 ja que un ballat fa de parimetre pero poder-hi accedir des del carrer del Ramal.

Pont, Molí i Font d'en Bosqueta

El pont que encara es conserva esta al costat del Pou. El molí està en molt mal estat.

Conjunt format per l'antic pont d'en Busqueta, sobre la riera de Llofriu, i el molí d'en Busqueta, al costat del qual hi havia la font del mateix nom, situat al marge esquerra de la dita riera. També pel molí de la Fanga. El pont és d'un sol arc, rebaixat, en un punt on la riera discorre entre marges força alts i verticals. Té uns alts pilars de fonamentació, els arcs són fets amb lloses grans i mal tallades; la volta conserva empremtes de l'encanyissat. El paviment té restes d'enllosat. Els trams del vell camí Palamós-Girona pel Palafrugell i la Bisbal que donen accés al pont són perduts. El molí és un edifici de dues plantes, amb la vivenda a la planta superior que, pel desnivell del terreny, té l'entrada a ponent accessible directament des de l'antic camí. A migdia hi ha la porta que dóna accés directament a la planta baixa. A la seva llinda hi ha gravat l'any 1748 i el dibuix d'un pou. El molí fariner era de dues moles ja que a la base de la façana de llevant s'hi veuen les dues arcades parelles de l'eixada d'aigua del càlcul; espai inferior que avui és inaccessible i en bona part deu ésser envaït pel llot.

L'entrada d'aigua, a ponent, és soterrada. L'edifici es troba en molt mal estat i envoltat d'una espessa vegetació que fa l'accés dificultós. El teulat té parts enfonsades. A la planta, l'únic element que resta del mecanisme del molí és una gran mola solera. La bassa del molí probablement era situada on ara hi ha unes feixes d'hort -al sud-oest del molí i el pont. Es desconeix l'emplaçament de la resclosa.

La Font d'en Busqueta ara està situada en una esplanada, a ponent del molí, sobre la riera. És un espai molt envaït per les garrigues, on hi queden alguns arbres plantats quan la font era popular: plàtans i les alzines del bosc propi de la zona. El brollador de la font no s'identifica; deu ésser enterrat o amagat per la vegetació. Una taula feta amb una gran mola (del molí veí) és l'únic element que avui recorda la font.

A més dels elements arquitectònics té interès la vegetació, l'esmentat camí, i el llit de la riera, elements que cal recuperar juntament amb la Resclosa i Molí de la Fanga, situats aigües avall, així com els marges de la riera.

Notícies històriquesEdit

El pou que figura a la llinda del Molí és l’emblema de la casa Pou o Pouplana, de Palafrugell (avui casa Frigola o Frigolet al carrer de la Caritat), propietaris rurals. “Les Muntanyes Poues”, prop d’aquí, és un topònim originat per questa propietat. De la casa Pouplana n’eixeren notaris de Palafrugell als segles XVII i XVIII

Bibliografia i documentacióEdit

  • Josep Pla (1968).
  • Josep Bañeras i Josep Pujol: "Les fonts de Palafrugell". Quaderns de Can Bech. Palafrugell. Febrer-març

1993.

LocalitzacióEdit

Enllaços externsEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori