FANDOM


Mas Riera
Mas Riera
Direcció Camí de Roma
Any 1701
Municipi Palafrugell
Barri Roma i Les Gavarres

Mas Rier es un masia situada dins de l'entorn del paratge del Sobirà i podria datar de l'any 1701.

Decripció i valoracióEdit

Petita masia de dues crugies i dues plantes, amb diversitat de dependències annexes, a cada costat, que sòn de diferents èpoques i s’estructuren sense cap planejament previ, configurant un conjunt d’edificació molt desgavellat.

La masia té teulada a dues vessants, però situades a novells diferents. La façana principal és la de migdia.

Les obertures-porta i dues finestres- tenen emmarcament de pedra ben tallada. A la gran llinda de la porta hi ha gravat l’any 1701. A la façana posterior hi ha altres dues finestres del mateix tipus. En aquest costat l’edifici fou apuntalat amb un contrafort en talús i un altre de cilíndric a la cantonada. En el mur de ponent, una petita obertura tapiada d’aspecte arcaic i les diferències apreciables en els paraments, evidencien l’existència de sectors importants subsistents, que pertanyen a l’edifici que seria força enterior a ala reforma d’inicis del segle XVIII. La dovella del portal de les dependències adossades a llevant porta la data de 1858.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori