FANDOM


Logotip Fundació Llofriu

Logotip de la fundació el·laborat per D.V.S l'any 1999

La Fundació Llofriu o Fundació Privada Llofriu és una fundació fundada l'any 1998 per un grup de veïns de Llofriu, la Bareceloneta i l'Estació amb el ànim de prumoure el poble mitjançans la cultura i el lleure. Una de les màximes aportacions i lucres d'aquest entitat han estat de cel·lebrar durant 8 anys els concerts d'estiu que es vàren fer dels anys 1999 a 2006 per inaugurar cada festa major que es feia i tambè va aportar i facilitar l'instal·lació d'un harmónium per a l'església de Llofriu l'any 2004. Durant vàris anys tambè va el·laborar un butlletí de notícies del poble que es deia L'informatiu de Llofriu.

PresentacióEdit

Tots els que hem tingut o tenim alguna relació amb la Costa Brava, amb l'Empordà, i mes encara amb Palafrugell i especialment amb Llofriu, hi tenim un deute de gratitud. Es evident que pel sol fet de conèixer-los ja som uns privilegiats . D'alguna manera i d'acord amb les nostres possibilitats, hem de procurar que en el futur altres persones en puguin gaudir com nosaltres. Amb la col·laboració decidida de l'Associació de Veïns i Amics de Llofriu, s'ha constituït una Fundació, que volem que es converteixi en una institució permanent al servei de Llofriu, i també de tot el que l'envolta o que li sigui més proper.

La Fundació Llofriu, té diversos objectius que es poden agrupar en tres aspectes bàsics i que son: - la protecció i la revalorització del patrimoni en totes les seves vessants: natural, paisatgístic, arquitectònic, cultural, tradicional, social, etc. - la dinamització de tot tipus d'activitats culturals i socials, relacionades amb el que sigui propi de Llofriu i de la seva àrea d'influència, i les que es facin en relació amb altres entitats, que siguin coincidents, encara que només en part, amb les finalitats de la Fundació, o bé puguin ser útils per aconseguir els seus objectius. - l'enfortiment de les activitats econòmiques que es desenvolupin al voltant de Llofriu en un sentit ampli, recolzant especialment les que mantinguin un equilibri entre el creixement i la qualitat de vida.

El Patronat de la Fundació Privada Llofriu està format per gent del poble i per persones que hi tenen estreta vinculació, que comparteixen i fan seus els objectius fundacionals. Tots son de reconegut prestigi, i s'hi han compromès explícitament. La Fundació per fer-la mes operativa, disposa d'un Comitè de Direcció, d'un secretari executiu, i de tres comissions, una per cada un dels àmbits enunciats, que seran dons: patrimonial, socio-cultural, i econòmica.

El Patronat i els altres òrgans executius citats, no es consideren tancats, i per tant s'hi poden anar incorporant altres persones que d'alguna manera desitgin aportar quelcom a la Fundació o que facilitin la consecució dels seus objectius, en la mesura que puguin, i en el camp d'acció concret que els sigui mes apropiat. Es evident que qualsevol recurs econòmic o d'un altre tipus, serà sempre ben rebut, si ajuda a que es consolidin els projectes de la Fundació i/o serveixin per difondre'n el seu coneixement. En aquest sentit ja s'ha convidat a incorporar-se com a membres del Patronat a l'Ajuntament de Palafrugell, a la Fundació Josep Pla i al Museu del Suro, que son les institucions amb les que ja es té mes relació.

Actualment s'està articulant el Consell de Llofriu, per tal de facilitar la participació d'altres persones físiques o jurídiques, en les iniciatives o en les diverses activitats de la Fundació; persones que s'hi aniran incorporant successivament, a títol propi o bé en funció de determinats càrrecs representatius de les respectives entitats. El Consell de Llofriu ha de convertir-se en un veritable consell assessor o consell consultiu per la Fundació, i ha d'estar format per persones que pels seus coneixements i per la seva experiència, o per les funcions i les característiques de les entitats que representin, aportin propostes convenients i, si s'escau, col·laborin activament amb la Fundació o en les seves activitats. Aquesta es sens dubte una manera d'ampliar la base social de la Fundació Llofriu, de fer-la mes participativa, així com de projectar-la cap l'exterior. Per fer-ho tot plegat mes efectiu no es previst que el Consell es reuneixi habitualment, si no que els seus membres puguin esposar la seva opinió i les seves recomanacions de forma discrecional, prèvia consulta o no del Patronat, al que es podran dirigir en qualsevol moment fent les propostes adients per cada ocasió. El Consell de Llofriu es reunirà de manera conjunta només, si fos necessari, a criteri del mateix Patronat, si bé, en principi, es preveu una reunió col·lectiva una vegada a l'any, per tal de comentar la marxa de la Fundació i els projectes en curs.

Animen dons a tothom que ho desitgi, a tot el que coincideixi amb els plantejaments que té la Fundació Llofriu a que participi efectivament en aquest projecte engrescador, a la mesura de les seves possibilitats, fent les aportacions que pugui o que desitgi. Qualsevol que sia, serà ben rebuda i s'administrarà degudament. En aquest sentit cal recordar que les fundacions son ja per definició segons la legislació actual, entitats sense afany de lucre, convenientment regulades i controlades pel departament corresponent de la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat.

Estem estudiant diversos mecanismes per facilitar l'execució de tot el que hem comentat. Tot plegat s'anirà concretant properament. Per exemple, es prevista la creació de la figura de l'Amic de la Fundació o Amic de Llofriu, per tal de fer possible determinades aportacions individualitzades. Al marge d'això, es seguirà atorgant anualment el títol d'Amic Honorari de Llofriu, per distingir a aquelles persones o entitats que es destaquin en relació a Llofriu en general, o en particular, en el compliment de les finalitats de la Fundació.

En aquest sentit volem que el Concert d'Estiu, del que enguany es celebrarà ja la cinquena edició el dia 22 d'agost, esdevingui l'acte de mes relleu de la Fundació. Volem que es converteixi en el Concert dels Amics de Llofriu, i que alhora representi un acte de públic agraïment per tots els que col·laborin amb Llofriu, d'alguna o altre i significativa manera. Des d'aquí volem agrair-ho a tots els que ja ho han fet i els que ho segueixen fent , que ja son molts, i esperem i desitgem que encara siguin mes. Moltes gràcies.

Artícles relacionatsEdit

Enllaços d'interèsEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori